Çernobil Nükleer Santrali’ndeki Patlamanın Etkisi Sürüyor mu ?

Çernobil Nükleer Santrali’ndeki patlamanın üzerinden yaklaşık otuz altı yıl geçti. Geçen bunca süreye rağmen bu talihsiz olay, günümüzde halen güncelliğini korumaktadır. Bunun sebebi ise şüphesiz, etkisi uzun yıllar boyunca süren radyasyon.

Ukrayna ile Rusya arasında kısa süre önce patlak veren savaş tüm dünyayı derin bir endişeye sevk etti. Dünyanın bu derecede endişeye kapılmasının nedeni Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlama ihtimalidir. Üçüncü Dünya Savaşı ise, nükleer silahların bolca kullanılması ve sonucunda yeryüzündeki canlılığın geri dönüşümü çok zor bir sürece girmesinin fitilinin ateşlenmesidir. Geçmişte bunun örnekleri yaşandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı nükleer bombalar, yakın geçmişte Fukişima Nükleer Santrali’ndeki sızıntı ve bu yazının ana konusu olan Çernobil Nükleer Santrali patlaması, geçmişte yaşanın nükleer facialar olarak dünya kayıtlarına geçtiler.

Çernobil Nükleer Santrali’nde Geçmişte Yaşanan Patlamanın Etkileri Sürüyor

Patlamanın yaşandığı ilk zamanlardaki kadar olmasa da, bu facianın olumsuz etkileri günümüzde halen devam ediyor. Çernobil yakınlarında bulunan Pripyat Şehri o günden bu yana terk edilmiş bir vaziyette duruyor. Pripyat, adeta bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. Radyoaktif etkinin devam ettiği şehirde tarım ve yapılaşma gibi konular yasaklanmıştır. Facianın en olumsuz etkilerinden biri ise Ukrayna ile Belarus sınırı arasında olan yaklaşık 1 milyon hektarlık alanın hiçbir faaliyette kullanılamamasıdır.

Çernobil Nükleer Santrali patlamasının bölgedeki canlı yaşama da olumsuz etkileri oluyor. Bazı canlılarda anomaliler mevcut. Yaşam süreleri daha kısa ve doğurganlık oranı normale göre daha düşük kalıyor.

Uzmanlar İyimser Konuşuyor

Bilim insanları Çernobil bölgesindeki radyoaktivitenin artık çevre bölgelere olumsuz etkisinin olmadığı fikrinde neredeyse hemfikir. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yayımladığı raporda, Çernobil bölgesinde çıkan orman yangınlarının havada bulunan radyoaktif partiküllerde önemli bir artışa neden olmadığı belirtiliyor.

Çernobil Nükleer Santral Patlamasının Türkiye’ye Etkileri Neler Oldu?

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde kanser oranlarının yüksek seviyede seyretmesinin nedeni çoğu zaman Çernobil Nükleer Santral patlaması ile ilişkilendiriliyor. Türk Tabipleri Birliği’nin yılında yayımladığı rapor da bu düşünceyi destekler bir nitelik taşıyor. Türk Tabipler Birliği, Karadeniz Bölgesi’nde daha fazla olan kanser rakamlarının Çernobil Nükleer Santrali patlaması ile arasındaki ilişkinin daha fazla araştırılmasının gerektiğini savunuyor. Çernobil faciasının Türkiye’yi etkilediğini savunanların verdikleri en belirgin örnek ise 2005 yılında 34 yaşında hayatını akciğer kanseri nedeniyle kaybeden Kazım Koyuncu’dur.

Türkiye’de Çernobil Patlaması Sonrası Yaşananlar

Çernobil reaktör kazasından sonra Doğu Karadeniz kıyısı, Türkiye’nin yoğun kirli bölgelerinden biri oldu . 1986’nın Mayıs’ında bölgeye radyoaktif izotoplarla yüklü gelen bulutlar bölgede sıkça görülen şiddetli yağışlar oluşturdular.

Dönemin Endüstri ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, radyasyon konusunda kendisinden başkasının açıklama yapmaya yetkili olmadığını söyledi. Açıklaması ile şöyleydi; “Dininize, imanınıza inandığınız gibi biliniz ki, Türkiye’de kesinlikle böyle bir tehlike mevcut değildir”. Yine farklı bir açıklamasında Cahit Aral, “Dinine, imanına inanan radyasyon var demez.” dedi.

Devletin üst erkanının Çernobil Patlaması hakkında yaptıkları açıklamalar bu faciayı küçümser bir nitelik taşıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal yaptığı açıklamada ; “Azıcık radyasyonlu çay, sağlığa faydalıdır” dedi.

cernobil
Dönemin Cumhurbaşkanı Özal’ın radyasyon konusunda yaptığı açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticilerinin radyasyonla ilgili takındıkları tavır dünyadaki tek örneği oluşturmuyordu. Çoğu ülke bu sorunun üzerine fazla gitmek istemedi. Çünkü, radyasyon konusunda yapılacak bir eylem yoktu. Radyasyon kötü etkiliyor fakat eliniz kolunuz bağlı kalıyor, yaşama devam etmek zorundasınız. Ülkeler için her zaman istikrar önemlidir. Diyelim radyasyondan etkilenen bölgedeki tarımsal ürünleri (çay vb.) imha ettiniz. Fakat bu sefer çözüm yine olmuyor. İmha edilen maddelerin döküldüğü denizler, gömüldüğü topraklar bu sefer radyasyon yayıyor.

Çernobil Bugün Turizm Bölgesi Haline Geldi

Belki de Çernobil Nükleer Patlaması’nın Ukrayna’ya tek faydası bugün o bölgenin turist akınına uğramasıdır. Dünyanın dört bir yanında bulunan meraklı insanlar, geçmişte yaşanan facianın günümüzde devam eden etkilerini yerinde görmek için Çernobil’e seyahat ediyor.

Sonuç olarak Çernobil faciasının üzerinden otuz altı yıl geçti. Artık geçmişte yaşanan bu facianın etkilerini o bölgedeki küçük bir alan harici görmek zor. Günümüzde bu konu hakkında bir endişeye mahal yoktur. Çernobil Nükleer Santrali’nin orta vadede kaldırılması, bölgenin tekrar hizmete açılması planlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.