Deizm Nedir ve Neden Yayılıyor ?

Günden güne popülaritesi artan bir inanç var artık Dünya’da. Bu inanç yapısı, kimilerine göre büyük bir tehlike, kimilerine göre ise engellenemez doğal değişimin kaçınılmaz bir sonucu. Yazımızın konusu, Deizm…

Deizm düşüncesinin çok eski zamanlardan beri var olduğu düşünülse de kavram olarak ilk defa XVII. yüzyılda, İngiltere’de kullanıldığı biliniyor. Peki nedir, ne değildir bu “Deizm”?

Deizm’e bir din dersek hata yapmış oluruz. O, bir düşünce biçimidir. Mantıklı düşünmekten hareketle bir yaratıcının var olduğu hususunda çıkarım yapabilmektir. Deizm, tek tanrılı dinleri reddeder. Bu inanış, “Peygamber”, “Tanrı”, “Allah”, “Vahiy”, “Kehanet”, “Mucize” gibi tek tanrılı dinlerde bolca bulunan bu ritüellere karşıdır. Kendi bünyesinde de bu ritüellere yer vermez. Bu düşünce biçiminde akıl, bilim ve mantık ön plana çıkar.

Deizm’e göre Kâinatı yaratan bir yaratıcı mevcuttur. Ancak bu yaratıcı hiçbir zaman insanlarla iletişim kurmamıştır. Kendi emirlerini seçtiği insanlar (peygamberler) aracılığıyla diğer insanlara duyurma ihtiyacı hissetmemiştir. Sadece evreni oluşturmuş ve başlangıcı yapmıştır. olayların akışına müdahale etmemektedir. Bu düşüncede önemli bir kişi ve kutsal mekanların bulunmaması, Deizm’in yerellikten çıkıp evrensel bir akım hale gelmesinde önemli bir yer tutmaktadır.

Deizm inanışının da alt dalları mevcuttur. Deistler, her konuda fikir birliği içerisinde değillerdir. Deizm alt dallarının isimlerinin sonu Deizm’den türediğinin belli olması amacıyla ” -deizm” ile biter (Panendeizm, Pandeizm…).Bazı Deistler, ölümden sonra yaşama inanırlar. Tanrı’nın, kendi ruhlarını Dünya yaşantısında göstermiş oldukları davranışlara göre cezalandırağına veya ödüllendireceğine inanırlar.

Genelde insanlar Deizm’i, Teizm ile karıştırırlar. Telaffuz bakımından da birbirlerine benzeyen bu iki inancı aslında birbirlerinden ayrı kılan çok keskin bir farklılık bulunmaktadır. Önceki cümlelerimizde hatırlarsınız ki Deizm inancında yaratıcı Kâinat’a müdahalede bulunmaz. Diğer yandan Teizm’de ise yaratıcı gerekli durumlarda Kâinat’a müdahalede bulunur. Aralarındaki fark budur.

Deistlerin, kendilerine göre bazı haklı dayanak noktaları vardır:

Neden-Sonuç İlişkisi

Evren’deki her sonucun bir nedeni vardır. Her neden de bir sonuç meydana getirir. Nedensiz bir sonuç varsa o da Tanrı’dır. Tanrı, herşeyi başlatmıştır, bu yüzden ilk neden Tanrıdır.

Yasa Koyucu Yaratan

Günümüzde hukuk kanunlarını nasıl insanlar koyuyorsa, doğadaki kanunları da bir yaratıcı koymuştur.

Türkiye’de Deizm

Ülkemizde de Deizm’e yönelik ilgi gittikçe artmaktadır. Bazı üst düzey yöneticiler ve Türkiye’deki kimi kurumların başındaki insanlar zaman zaman Deizm’in tehlikeli olduğu ve buna karşı önlemler alınmasının gerekliliği yönünde açıklamalarda bulunmaktadırlar. Oysa ki bilim ve akıl çağında insanları belirli kalıplara sokmaya ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik tutumlar beyhude bir çabadır. Aksine yasaklanan her neyse ona olan ilgi ve yönelimi daha da artırır. Bu maddeden Deizm’i savunulması gereken bir din veya felsefe olarak gördüğümüzü düşünmeyin.

Türkiye’de Deizm Neden Yayılıyor ?

Deizm sadece Dünya’da değil, Türkiye’de de hızla yayılmaktadır. “Deizm Türkiye’de neden hızla yayılıyor?” sorusunun cevaplarını bir iki madde altında açıklayacağım. Bu açıklamalarım aynı zamanda Deizm’in, Dünya’da da neden hızla yayılmakta olduğu sorusuna da bir cevap niteliği taşıyacaktır. O halde başlayalım:

Bilimin Gelişmesi

Eski zamanlarda anlam verilemeyen, sebepleri bilinemeyen olaylar bir ilahi güce dayandırılırdı. Örneğin: Eski Yunan’da şimşekli ve gök gürültülü havalarda insanlar, Zeus’un (Şimşek Tanrısı) kendilerine kızdığını düşünmektelermiş. Ne var ki insanlar, bilimin gelişmesine paralel doğada gözlemlenebilen her olayın neden-sonuç ilişkisi içerisinde meydana geldiğini fark ettiler. Anlam veremediğimiz her olayın altında basit bir neden yatar. Bu düşünce Türkiye’deki insanlar arasında da önem kazanıyor.

Din Üzerinden Çıkar Sağlayanlar

Dinlerin ne tür amaçlara hizmet ettikleri var oldukları günden bu zamana kadar insanlar arasında sürekli tartışma konusu olmuştur. Son zamanlarda dinlerin ilahi bir güç tarafından, kendi belirlediği insanlar vasıtasıyla insanlara ulaştırmak istediği emir, buyruklar değil de daha çok belirli çevrelerin uydurduğu, insanları kandırmak, yönlendirmek gibi belirli amaçlara uygun olarak uydurulmuş Mit’ler olduğu inancı Türkiye’de de ağırlık kazanmaya başladı.

Deizm’i genel hatlarıyla ve Türkiye’deki mevcut durumu elimden geldikçe sizlere açıklamaya çalıştık. Gelecek ne gösterir kesin konuşamayız fakat Deizm’in hızlı yükselişi devam edeceğe benziyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.