Doktorlar Neden Yurt Dışına Gitmek İstiyorlar ?

Türkiye’nin gündemi sürekli yoğun. Bu sebepledir ki asıl odaklanılması gerekilen sorunlar fark edilmiyor veya göz ardı ediliyor. Bu yazımızda işleyeceğimiz konu, Türkiye’nin yakın gelecekte epeyce başını ağrıtacak gibi duruyor.

Türk doktorlarının Avrupa ve Amerika ülkelerine göç etmelerine dair giderek artan motivasyonlarını ele alacağız. Türk doktorlar arasında yurt dışına yerleşme düşüncesine dair duyulan istek son zamanlarda belirgin hale gelmeye başladı. Bir çok doktor yurt dışında çalışmak için yabancı dil öğreniyor olduklarını belirtiyorlar.

Bu Durumun Belirli Sebepleri Var

Doktorların en çok çalışmayı istedikleri ülkelerin başında Avrupa ve Amerika ülkeleri bulunuyor. Bu durumun elbette geçerli sebepleri var. En başlıcaları : O ülkelerin yüksek insani gelişim endeksine ve güçlü ekonomiye sahip olmaları. Doktorların farklı ülkelere kalıcı göç etmeyi istemelerinin nedenlerini bazı alt başlıklar halinde sıralayabiliriz.

Ekonomi

Türk Lirası’nın hızlı bir şekilde diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, yüksek enflasyon, yüksek zam oranları gibi ekonomik sebepler çalışanların alım gücünün zayıflamasına neden oldu. Doktorlar da bu süreçten olumsuz bir şekilde etkilendiler. Düşük alım gücüne sahip maaşları dolayısıyla çalışma motivasyonları azaldı. Doğal olarak hedeflerini ekonomik olarak gelişmiş ülkelere yönelttiler.

Uzun Çalışma Saatleri

Yoğun mesai saatleri doktorlar tarafından sürekli dilendiriliyor. Bu durumun kendilerini yıpratıyor olduğunu belirtiyorlar.

Sağlıkta Şiddet

Türk doktorların yurt dışına kalıcı yerleşmeyi istemelerine dair oluşan motivasyonlarının en büyük itici gücünü bu neden oluşturuyor. Hemen hemen her gün Türkiye’nin dört bir yanından hastanelerde ringleri aratmayan görüntülere tanıklık ediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler, hastanelerde ipe sapa gelmez sebepler yüzünden sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışıyor. Sağlıkta şiddet dolayısıyla caydırıcı yasalar çıkartılıyor ancak insanımızın şiddete meyilli olmasından gerek bir türlü bu problemlerin önüne geçilemiyor. Öyle vahşice olaylara rast geliyoruz ki doktor bıçaklayan mı dersiniz, doktorun kafasında mermer kıranlar mı dersiniz. Bu sebepten ötürü geleceğini yurt dışında planlayan doktor sayısı yıllara nazaran oldukça artış gösteriyor.

İnsana Saygı ve Değer Görme

Türkiye’de en büyük sıkıntılardan birisi de saygı konusudur. Çoğu insan saygısız ve kabaca tutumlar içerisinde olmayı bir üstünlük vazifesi olarak görüyor. Oldukça yanlış olan bu tutum ve davranışlar o ülkenin geri kalmışlığının da bir tezahürü oluyor aslında. Türk doktorların yurt dışına göç etmek istemelerine dair nedenlerin biri de ülkemizde insana saygının oldukça azalması ve insanın değersizleştirilmesidir. Sağlık çalışanları da bu olumsuz tutum ve davranışlardan kötü nasibini alıyor.

Bu sebepleri daha da artırabiliriz fakat bu ana başlıklar yeterlidir. Ülkemizdeki deneyimli doktorların başka ülkelere gitmesi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Her şeyden önce deneyimli insanların ülkeden kaçması ülkeyi karanlığa sürükler. Türk doktorların da başka ülkelere gitmesi ülkemizdeki hekim açığının daha da artmasına neden olacaktır. Deneyimli hekim bulamayan vatandaşlar, Suriye gibi ülkelerden ithal hekimlerin kucağında kendilerini bulacaktır. Ayrıca ithal doktorların diplomaları ne kadar gerçektir, ne kadar sahtedir ? O ülkede verilen tıp eğitiminin ülkemiz için yeterliliği ne durumdadır ? Şimdiden bazı hastanelerde Suriyeli doktorları görmeye başladık. Farklı şekilde deneyimli doktorların olmaması nedeniyle ameliyat yapabilecek düzeyde doktor bulma sıkıntıları da ortaya çıkacaktır. Kaçımız kendimizi ve yakınlarımıza deneyimsiz ellere teslim etmek isteriz ?

Sonuç olarak, doktorların yurt dışına göç etme motivasyonlarına yönelik gerekli adımlar atılmalı, bu sorunun göz ardı edilemez bir konu olduğu fark edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.