Dünya Gelecekte Nasıl Olacak ?

İnsanları meraklandıran konulardan birisi de “Dünya Gelecekte Nasıl Olacak?” sorusudur. Elektronik sistemler günlük yaşantımızdaki yerini her geçen saniye artırmaktadır. Önceleri bir oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar, uzun telsizli iletişim araçları, günümüzde cebimize sığacak kadar küçüldü. Üstelik daha da fonksiyonel bir hal aldılar. Elbette teknoloji alanındaki bu gelişmelerin günlük yaşantımıza yansıması da kaçınılmaz oldu.

Teknolojinin gelişmesine paralel hayatımızda ne gibi değişiklikler olduğunu ve olacağını çok farklı başlıklar altında inceleyebiliriz. Fakat bu yazımızda sadece güvenlik bakımından ele alacağız. İnsanlar güven içinde yaşamaya yönelik isteklerini artık daha güçlü bir şekilde duyurmakta ve davranışlarına yansıtmaktadırlar. Bu savımızı bir kaç örnekle destekleyebiliriz:

  • Araba almadan önce, almaya niyet edilen arabanın çarpışma testlerinden kaç yıldız aldığına bakmak
  • Yaşadığı konutun çevresini yirmi dört saat kayıt yapan kameralarla kayıt altına almak

Şu an bile Dünya’nın her yerinde hırsızlık, cinayet, gasp, dolandırıcılık gibi farklı türde suçlar işlenmektedir. Bu saydığımız ve daha saymadığımız bir çok suça karşı devletler, güvenlik alanında çok yüksek miktarda yatırımlar yaparak önlemler almaya çalışmaktadır. Gerek personel temini, gerek araç-gereç temini konusunda devletlerin kasalarından çok yüksek miktarlarda meblağlar çıkmaktadır.

Her Mahallede, Caddede, Sokakta Bulunan Gelişmiş Yüz Tanıma Sistemleri

Gelecek zaman içerisinde her devletin mahalleleri, caddeleri, sokak araları bu gelişmiş yüz tanıma sistemleri ile çepeçevre sarılacak. Bir bebek doğduğu anda ona bir dünya kimlik numarası verecekler. Ancak yüz tanıma sistemine bu bebek eklenmeyecek. Belirli bir yaşa geldiğinde Küresel Güvenlik Ajansı’ndan kendisine gelen resmi bildirim ile Küresel Güvenlik Ajansı’nın bölgedeki temsilciliğine gidecek. Kendisini yüz tanıma sistemine tanıtacak. Bundan sonra dışarıya adımını attığı anda yüz tanıma sistemleri bu kişinin her adımını takip edecek. Yüz tanıma sistemleri, kişinin yüzünü otomatik olarak tanıyacak. Yüzüne ait Dünya Kimlik Numarası ile birlikte hangi gün nerede görüldüğünün bilgileri fotoğraf ve video ile birlikte bilgi toplama sistemine girilecek. Bu sistemi kullanacak olanlar veri havuzundan bu kişinin kendisine ait Dünya Kimlik Numarasıyla sorgulama yapacak . Hangi gün nerede görülmüş, neler yapmış bir anda ekranlarında sorguladıkları kişinin bilgi dökümünü görecekler. Kişiler yaklaşık iki veya üç senede bir Küresel Güvenlik Ajansı’nın yaşadıkları bölgedeki temsilciliklerine gidip kendilerine ait yüz tanıma bilgilerini güncelleyecekler.

Uydu Kameralar

Bir önceki belirtmiş olduğumuz maddede yüz tanıma sistemlerinin yirmi dört saat takip edemeyeceği karanlık bölgeler olacaktır. Örneğin şehirler arası yolların ıssız bölgeler. Uydu kameralar ise bu karanlık noktalar için devreye girecek. Yörüngeye yerleşmiş, yüksek yakınlaştırma yeteneğine sahip binlerce uydu kamera, gezegenimizi çepeçevre saracak. Her saniye Dünya’yı kayıt altında tutacak. Bu uydu kameralar, telefonlarımızın ekranındaki yazıları bile okuyacak netlikte yakınlaştırma kabiliyetine sahip olacaklar. Her koordinat aralığının numaralandırılan bir uydu kamerası olacak. İhtiyaç duyulan anda, resmi kurumlardan gelen talepler üzerine yetkililer uydu kameralardan görüntü kaydı alacak.

Suça Yatkın İnsanların Kontrol Altında Tutulması

Bilim insanları, suç işlemeye yatkın kişilerin genetik özellikleri ile ilgili uzun süredir çalışmalar yapmaktalar. Bazı Tıp dergilerinde bu tür kişilerde XYY kromozom anomalisine rastlanma sıklığının, normalden 12 kat fazla olduğuna dair açıklamalar bulunmaktadır.

İnsanın farklılıklarının nedeni olan genetik, insanda suça meyilli olmanın da nedenleri arasında olacak mı ? Bu düşünceyi savunanlar, belirli kişilere testler yapılarak XYY kromozom anomalisine fazladan rastlanılanların önceden ıslah edilmeleri takdirde suç oranlarının düşürülebileceğine yönelik inançlar taşıyorlar . Eğer böyleyse bu durum hukuk sistemine nasıl yansıyacaktır? Suç işleyen bir insanın üzerinde yapılan testlerde XYY kromozom anomalisine fazla sayıda rastlanıldığı takdirde bu insan cezai ehliyetten muaf mı olacak ? Cezasında indirim mi yapılacaktır?

Görüldüğü üzere gelecekte güvenlik ile ilgili olan kısımlarda bu tür uygulamalara yer verilmesi yüksek olasılıktır. Gelecekte Dünyamız daha güvenli olacak. Lakin, bu sefer gizlilik ve özel hayat ile ilgili problemler baş gösterecek.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir