Koronavirüs Laboratuvarda mı Üretildi ?

2019 yılının son aylarına doğru ortaya çıkan, ilk adıyla “Wuhan Virüsü”, şimdiki adıyla Koronavirüs (SARS-COV2), tüm Dünya’yı esir almış durumda. Genellikle yaşlıları ve kronik sağlık sorunları olanları ağır etkileyen Koronavirüs, bir yandan can almaya devam ederken diğer yandan toplumun ruh sağlığını da oldukça olumsuz etkilemişe benziyor.

Koronavirüs hakkında çok çeşitli iddialar var. Bu virüs kimilerine göre doğal, kimilerine göre ise laboratuvarda geliştirilmiş bir virüs. İddialar ise genelde tek bir odak noktasında toplanıyor: Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü.

Koronavirüs’ün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden yayıldığına dair çok sayıda iddialar var. Bu konuda bir çok araştırma yaptık ve sizlere Koronavirüs hakkında özet ve anlamlı bilgiler geçmeye çalışacağız.

Wuhan’daki Viroloji Laboratuvarları

Wuhan’da iki adet viroloji enstitüsü var, bunlar : Wuhan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (WHCDC) ve Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV). Bu iki enstitü de yarasalarda bulunan virüsler üzerinde büyük projeler yürütüyorlar. Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), Dünya’da en çok bilinen yarasa virüsü RaTG13’e sahip ve bu virüsü 2013 yılında izole etti ve virüsün genomunu da 23 Ocak 2020’de yayınladı. Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nün projesi yarasa virüsünün laboratuvardaki hayvanları enfekte etmesi üzerine yürüttükleri çalışmadır. Yarasa virüsünün doğrudan laboratuvar araştırmacısına bulaşması değil de laboratuvarda yarasa virüsü ile enfekte edilen hayvanlar üzerinden araştırmacılara bulaştığı yönünde senaryolar var.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jiping, Wuhan’daki hastalığın patlak vermesinden bir kaç hafta sonra ülkedeki biyogüvenliği sağlamanın gerekliliğini vurguladı. Yine aynı şekilde Çin’deki Global Times Gazetesi de ülkedeki laboratuvarların biyolojik atık ve yönetimsel sorunları hakkında makale yayımladı.

Wuhan Deniz Ürünleri Pazarı

Öte yandan Çin Hükümeti’nin SARS-COV2’nin çıktığı yer olarak Wuhan’daki deniz ürünleri pazarına atıfta bulunması da derin şüpheler uyandırdı. Araştırmacılar Çin Hükümeti’nin salgının kaynağını bu kadar kısa sürede belirleyebilmiş olmasını oldukça sıra dışı olarak gösteriyorlar. Çin Hükümeti’nin bir şeylerin üstünü örtmeye çalıştığına dair şüphe duyuyorlar ?

26 Mayıs’ta Çin Hükümeti, Koronavirüsün Wuhan Deniz Pazarı’ndan çıktığına dair tutumunu geri çekmiş. Üst düzey bir Çinli epidemiyolog yaptığı açıklamada, Koronavirüsün çıkış yerinin Wuhan Deniz Ürünleri Pazarı’nın gösterilmesinin yersiz olduğunu, yapılan testlerde hiç bir bağlantı tespit edilemediğini ve yeni Koronavirüsün çok daha önceden var olduğunu belirtmiş.

Çin’in Verdiği Sayılar

Diğer şüphe ise Çin’deki Koronavirüs nedeniyle enfekte olmuş ve hayatını kaybedenlerin sayısı üzerine. Çin’deki en güvenilir yayınlardan biri olan Caixin’in açıklamasına göre Çin Hükümeti, sayıları olduğundan çok daha az gösteriyor.

Çalışmalar Kaçıncı Güvenlik Seviyesinde Gerçekleştirildi ?

Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nde yarasa Koronavirüsü üzerine yapılan çalışmalar kaçıncı güvenlik seviyesinde gerçekleşti? SARS ve MERS Koronavirüsleri olmayan canlı yarasa Koronavirüsleri üzerine yapılan çalışmalar BSL-2 olarak gerçekleştirilmiş. Diğer yandan ise yarasa SARS Koronavirüsleri ile çok riskli olan fonksiyon kazandırma çalışmaları BSL-3 ve BSL-4 seviyesinde gerçekleştirilmiş.

Voice of America (Amerika’nın Sesi) raporunda Çin Hükümeti’nin kaynaklarından gelen bilgiler yer aldı. Voice of America, Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nün denetiminde işaretlenen sorunlarını belirtti. Yapılan incelemelerde virüs enstitüsünün beş kategoride ulusal standartları karşılamadığı anlaşılmış. İşçilerin yarasa yakalarken özensiz davrandıkları ve geçirdikleri iş kazalarını belirten raporlara değinilmiş. Bir araştırmacı yarasalar tarafından saldırıya uğramış ve derisinde yarasa kanı elde edilmiş. Yine bir yarasa aynı araştırmacının üzerine işemiş yağmur yağarcasına.

14 Nisan’da Washington Post’ta bir yazı yayımlandı:

Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nde Yapılan İncelemeler

Yeni Koronavirüs pandemisi ortaya çıkmadan iki yıl önce ABD Büyükelçiliği yetkilileri Wuhan Şehri’ndeki araştırma tesisini bir kaç kez ziyaret etti. Yarasa Koronavirüsleri üzerinde yapılan riskli çalışmalarda yetersiz güvenlik sorunlarından bahsedilip, rapor edildi. Bu olay yeni virüs salgınının Wuhan ya da başka bir yerdeki laboratuvardan başlayıp başlamadığı konusunda ABD Hükümeti içinde tartışmalara neden oldu.

Ocak 2018’de ABD’deki Pekin Büyükelçiliği, ABD’li diplomatları tekrar Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’e davet etti alışılmadık şekilde. Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), 27 Mart 2018’de gerçekleşen ziyaret hakkında İngilizce bir metin yayınladı. Ancak Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), internet üzerinde arşivlenmiş olmasına rağmen bu metni web sitesinden kaldırdı.

Laboratuvarda yapılan incelemelerde enstitünün, güvenli bir şekilde çalışabilmesi için donanımlı teknisyen ve araştırmacılardan yoksun olduğu belirtilmiş.

Araştırmacılar, “en önemlisi” diyerek şunlardan bahsetmiş:

“SARS benzeri Koronavirüsler, SARS-Koronavirüs için tanımlanan insan reseptörü ACE2 ile etkileşime girebilir. Bu bulgu insanlarda yarasalardan gelen Koronavirüslerin SARS benzeri hastalıklara yol açabileceği ihtimalini kuvvetlendirir.”

2015 yılında Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), yarasa Koronavirüsleri ile ilgili fonksiyon araştırma ve kazandırma çalışmalarına başlamış. Araştırmacılar doğal bir virüs kullanarak RNA kodlamasını daha geçirgen hale getirmek için orjinal SARS virüsünün bir parçasını alıp SARS benzeri bir yarasa Koronavirüsünden bir pasaj yerleştirmişler, bu da insan hücrelerini enfekte edebilecek bir virüsle sonuçlanmış. Çünkü bu, deney hayvanından başka bir deney hayvanına aerosol iletimi yoluyla virüsün bulaşabileceğini göstermiş, tabi bu insanlar için de geçerliymiş. Bu çalışmada yarasa Koronavirüslerine, küresel bir salgına neden olabilecek insan patojenlerine dönüştürmek için fonksiyon kazancı teknikleri uygulanmış.

Çin Hükümeti, Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nün yarasa ve diğer Koronavirüslerin Asya’daki en büyük koleksiyonu olan 1500’den fazla virüs şususunu koruduğunu gururla belirtmiş.

Yarasa Kadın Lakaplı Shi Zhengli

2018 yılında yaptığı bir açıklamada yeni bir Koronavirüs salgını yaşamamak için bir takım uyarılarda bulundu. Zhengli Shi, 2018 yılında yaptığı açıklamada SARS’a atıfta bulunuyordu. Çinli virolog Zhengli, egzotik hayvan ticaretinin sakıncaları hakkında açıklamalarda bulunmuş. Koronavirüslerin, küresel bir tehlike olduğunu belirten Zhengli, yeni hastalıklardan korunmak için insanların patojenik hayvanlardan uzak durması gerektiğini belirtmiş. Ne var ki pek dinlememişler kendisini.

Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), uzun yıllardan bu yana çok sayıda kısmi ve tam genom dizilimi yayınladı.1 Haziran’da Daszak ve Zhengli Shi, daha önce hiç yayımlanmamış olan 781 yarasa Koronavirüsünün kısmı genetik dizilimlerini yayımladılar. Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nün yarasa Koronavirüsleri ile bağlantılı hayvan enfeksiyonları araştırmaları olarak çok sayıda kaydı var. Bu tür çalışmaları yürütebilmek için ise Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nün sadece RNA fragmanlarını değil canlı virüsleri kullanması gereklidir. Bu da Zhengli Shi’nin sadece RNA parçaları ile çalıştığı ve laboratuvarının canlı virüsleri tutmadığı iddiasını zedelemektedir.

24 Mayıs 2020’de Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV)’nün direktörü, laboratuvarın sahada üç canlı yarasa Koronavirüsü şusu olduğunu kabul etti ancak bilgili virologlar sayının çok daha fazla olduğunu varsayıyor.

Virüs Laboratuvar Yapımı Mı?

Bazı araştırmacılar, Batı Çin’in bazı eyaletlerinde ve diğer Güney Asya ülkelerinde milyonlarca insanın günlük olarak yarasa mağalaralarına yakın bir yerde yaşadığını ve serolojik testlerin, bu köylülerin bir kısmının yarasa Koronavirüslerine karşı antikorları olduğunu gösterdiğini, doğal enfeksiyonun meydana geldiğini, bu nedenle de SARS-COV2 virüsünün laboratuvardan kaçmış olma ihtimalinin oldukça az olduğunu belirtiyorlar.

SARS-COV2’nin genomunun çözüldüğünden bu yana virologlar, virüsün genetik manipülasyon ürünü olmadığı konusunda neredeyse fikir birliği içerisindeler. Yani virüsün laboratuvarda üretildiği hikayesi pek gerçekçi durmuyor. Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), genetik mühendislik teknolojisi kullansa da bu yeni Koronavirüsün oradan çıktığı anlamına gelmiyor.

18 Mayıs’ta Çin Devlet Başkanı Xi, DSÖ’nün toplantısına video konferans aracılığıyla bağlandı. Xi, ülkelerden bilgi paylaşımını hızlandırmalarını istedi. Çin’in nesnel ve tarafsız olduğunu belirten Xi, DSÖ liderliğindeki pandemi incelemesini destekleyeceğini duyurdu. Çin Dış İşleri Sözcüsü Zhao Lijian, Çin’in uluslararası bir soruşturmayı desteklediğini açıkladı. COVID-19 ile bilimsel bir şekilde mücadele etmek, aşı ve ilaç geliştirilme sürecine verilecek katkıların önemli olduğunu belirten Lijian, bu süreçte ise sadece Çin kaynaklı değil, ABD ve diğer ülkelerden kaynaklı faktörlerin de sürece dahil edilmesini istedi. ABD’de bilinen ilk vakadan daha önce doğrulanmış çok sayıda vaka mevcuttur. Geçen kış grip tanısı konulan kaç kişi gerçekte Koronavirüsle enfekte olmuştu ?

Yazımızın sonuna geldik. Uzun zamandır hayatımızı olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs hakkında bir çok iddialar var. İleri ki zamanlarda daha bir çok gelişmenin yaşanması muhtemeldir.

5 thoughts on “Koronavirüs Laboratuvarda mı Üretildi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.